JORIS VAN DER BIJL

PERSONAL, EXECUTIVE & BUSINESS COACH

Joris van der Bijl

Personal, Executive & Business Coach

Transactionele analyse

TransactioneleAnalyse

Transdactionele Analayse (TA) gaat uit van een patroon van denken, voelen en doen dat is ontstaan uit (vaak onbewuste) beslissingen die een persoon ooit in zijn of haar leven nam. Wanneer men zich bewust wordt van dat patroon,  kunnen er nieuwe besluiten genomen worden. De autonomie, spontaniteit en authenticiteit van deze persoon kunnen daardoor groeien waardoor het makkelijker wordt om gezonde relaties met anderen aan te gaan. TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt vaak onder de positieve psychologie geschaard.