Close

Joris van der Bijl

Laat je inspireren tot groei

Stress en Burn-Out Coaching

Stressklachten kunnen allerlei vormen aannemen. In grote lijnen kan men zeggen dat stressklachten zich uiten op 4 verschillende niveaus: lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig en cognitief.

Middels de Vragenlijst Stressklachten wordt op deze niveaus of betrouwbaar gemeten in welke mate er sprake is van een stres gerelateerde problematiek.

De lijst is gevoelig voor veranderingen en kan dus ook worden ingezet bij de evaluatie van behandelprogramma’s of interventies. De waardes per onderdeel maken de ernst van de gerapporteerde klachten snel inzichtelijk.

De CSR-Methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche.

‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress. Voor meer informatie over CSR zie: www.csrcentrum.nl

 

Roofbouw
De klachten die horen bij overspanning en burn-out ontstaan niet van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een langdurig en progressief proces van mentale en fysieke uitputting. Tijdens dit roofbouwproces krijg je steeds meer lichamelijke en psychische klachten.

 

Chronisch onvoldoende herstel
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om je in stressvolle situaties te helpen extra prestaties te leveren.

Het fysiologisch evenwicht raakt meestal verstoord door een combinatie van factoren: door de situatie op het werk (zoals gebrek aan waardering en hoge werkdruk), factoren in de privésituatie, de psychische en fysieke conditie, leefwijze en zelfmanagement.

 

Je raakt ontregeld door het steeds maar ‘aan’ staan
Op zeker moment helpt enkel rust nemen niet meer: dat noemen we burn-out. De chronische alarmtoestand heeft tot lichamelijke ontregelingen geleid. Je herstelt pas als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd.

Focus op de oorzaak, niet op de symptomen
Het mentale en lichamelijke disfunctioneren leidt vaak weer tot verdere problemen, zowel op het werk als in de privésfeer. Doordat je een kort lontje hebt en weinig veerkracht, krijg je bijvoorbeeld sneller conflicten op je werk. Of je krijgt relatieproblemen, of oude trauma’s spelen weer op. Dit soort afgeleide problemen fungeren vaak als aanmeldingsklacht en – ten onrechte – als focus van de diagnostiek en behandeling.

 

Psycho-biologische aanpak = effectief en prettig
Op grond van deze uitgangspunten werd de CSR-Methode ontwikkeld. In de coachpraktijk wordt deze benadering niet alleen door de cliënten hoog gewaardeerd, hij is ook effectief. Cliënten voelen zich begrepen (‘het zit niet tussen m’n oren’), begrijpen waarom ze klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat er nodig is voor duurzaam herstel. Ook het bevorderen en begeleiden van verantwoorde werkhervatting maakt deel uit van de aanpak.

 

Leefstijlmeting met Firstbeat Life

Om inzicht te krijgen hoe je lichaam reageert op je activiteiten kunnen we gebruik maken van de Firstbeat Lifeguard. Deze professionele meettechnologie geeft je 24 uur per dag inzicht in je lichamelijke stress, herstel, slaap en fysieke activiteiten. Zijn ze in een gezonde balans? De praktijk blijkt vaak anders te zijn dan je dacht. Door hiermee te experimenteren en te meten, leer je wat goed is voor jou om te komen tot een gezonde leefstijl: voldoende ontspanning en weten waar je grenzen liggen.

 

Ik ben erkend CSR coach en partner van het CSR-Centrum

Neem contact op

Joris van der Bijl Personal Executive & Business Coach Hilversum

Wil je kennismaken of heb je vragen? Neem gerust contact op